A ROCKWOOL International A/S („ROCKWOOL”) kötelezi magát arra, hogy bizalmasan kezeli az Ön adatait az interneten.

 

Ebből a célból a ROCKWOOL kötelező szervezeti szabályozást (BCR) valósított meg, globális adatvédelmi szabvány előírásokat bevezetve, amelyeket minden ROCKWOOL cégnek be kell tartania.

 

Amennyiben Ön a ROCKWOOL részére a www.rockwoolgroup.com weboldalon („weboldal”) keresztül ad meg személyes adatokat, a ROCKWOOL a BCR-ben és a ROCKWOOL International A/S által az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban elfogadott, a személyes adatok kezeléséről szóló nemzeti jogszabályokban lefektetett szabályok teljes betartásával fogja kezelni őket.

 

 1. A személyes adatok kezeléséről szóló általános irányelvek

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályozás keretet biztosít a személyes adatok megfelelő kezelése érdekében. A ROCKWOOL mindenkor gondoskodik róla, hogy a személyes adatok:

 

 • kezelése tisztességes, törvényes és átlátható módon történjen
 • megfelelőek, szükségesek és nem túlzottak
 • pontosak és naprakészek – a pontatlan vagy nem teljes személyes adatokat helyesbíteni vagy törölni kell, vagy a további kezelésüket fel kell függeszteni
 • őrzésük csak a szükséges ideig tartson
 • kizárólag megadott, egyértelmű és törvényes célra és csak azzal a céllal összefüggésben legyenek kezelve, amelyre gyűjtötték őket
 • biztonságosak

2. A személyes adatok típusai

 

Számos módon fogjuk gyűjteni és feldolgozni az Ön személyes adatait, amikor Ön különböző csatornákon, köztük a weboldalunkon, például a ROCKWOOL Karrier oldalon keresztül lép jogviszonyba velünk.

 

Egyes személyes adatokat azért szükséges kezelnünk, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat nyújthassuk Önnek, egyes személyes adatokat pedig Ön saját belátása szerint, önkéntesen adhat meg. Mindig közölni fogjuk Önnel, hogy mely személyes adatok szükségesek (például csillagjel (*) használatával), valamint annak követelményeit, ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat a részünkre, például azt, hogy nem tudjuk majd (teljes mértékben) teljesíteni az Ön kérését.

 

Az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatok általában az alábbi kategóriákba sorolhatók:

 

 • kapcsolattartási adatok, például név, cím, telefonszám, e-mail cím, beosztás, munkahely stb.
 • olyan információk, amelyeket Ön akkor ad meg, amikor kapcsolatba lép velünk online kapcsolatfelvételi formákban
 • profiladatok, amennyiben Ön profilt vagy fiókot hoz létre nálunk, beleértve a felhasználónevet és a kódolt jelszót
 • felhasználói adatok, pl. műszaki adatok a használatra és megtekintésre vonatkozóan, beleértve az IP-címeket, amikor Ön meglátogatja a weboldalainkat vagy alkalmazásainkat, köztük harmadik felek oldalait, lásd az alábbi 5. pontot
 • Toborzási célból a ROCKWOOL Karrier oldalunkon keresztül az alábbi adatokat is feldolgozzuk
  • készségek, oktatási háttér és munkatapasztalat
  • a toborzási folyamat részeként végzett felmérések eredményei
  • kor és nem

 

A toborzás kezdeti fázisaiban nem gyűjtünk és dolgozunk fel olyan speciális kategóriájú adatokat, mint a rassz vagy etnikai származás, politikai nézet, vallási vagy filozófiai hitek, szakszervezeti tagság, genetikai/biometrikus adatok, nemi orientáció és/vagy egészség. Ugyanakkor a toborzás későbbi fázisában szükség lehet arra, hogy különleges kategóriájú személyes adatokat vagy bűnügyi nyilvántartásból vett adatokat gyűjtsünk, ha a helyi foglalkoztatási rendeletek megkövetelik.

3. Az adatkezelés céljai az Ön személyes adatai vonatkozásában

 

Kizárólag törvényes célból kezeljük az Ön személyes adatait, és általában csak akkor végzünk adatkezelést, ha:

 

 • Ön beleegyezését adta az adatkezeléshez; vagy
 • Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges; vagy
 • Az adatkezelésszámunkra előírt törvényi kötelezettség betartásához szükséges; vagy
 • Az adatkezelés saját vagy harmadik fél jogos érdekei miatt szükséges, és az adatkezelésnem tekinthető az Ön számára sérelmesnek. Ilyen célok például termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, értékelése, forgalmazása és értékesítése, üzleti kapcsolatok keresése, kialakítása és fenntartása a vevőinkkel, szállítóinkkal, illetve más üzleti kapcsolatok keresése, kialakítása és fenntartása pl. ügyfél-szegmentálás, elemzések és statisztika készítése útján.

 

Az alábbi célokból kezeljük az Ön személyes adatait:

 

 • A weboldalunk, szolgáltatásaink és termékeinek használatának megkönnyítése az Ön számára.
 • Kapcsolattartás Önnel a szokásos ügyfélkapcsolat részeként.
 • Hírlevelek vagy egyéb marketing anyagok küldése, beleértve a felméréseket, amennyiben Ön azokat kérte.
 • Általános ügyfélszolgálat és támogatás nyújtása.
 • Betekintés és ismeretek nyújtása az ügyfélnek a különböző szolgáltatásaink, így a weboldalaink és alkalmazásaink használatának módjáról, valamint ezek értékeléséről és fejlesztéséről.
 • A weboldal tartalmának és a keresés személyre szabása
 • Üzleti célok kialakítása és elérése.
 • Toborzás betöltetlen álláshelyekre.
 • Jelöltek adatainak tárolása későbbi potenciális toborzáshoz.
 • Pályázatok tárolása későbbi potenciális toborzáshoz.
 • Külső személyek engedélyezése lehetséges pályázóként vagy bekerülése a jelöltek csoportjába.
 • Bármilyen vonatkozó törvény betartása.

4. Opt-in

 

A weboldal opt-in lehetőséget kínál a felhasználók számára, ami azt jelenti, hogy Ön dönti el, hogy kíván-e hírleveleket, különleges ajánlatokat és egyéb információkat kapni tőlünk az új termékjellemzőkről, eseményekről és szolgáltatásokról. A marketing ajánlatokat az adatgyűjtés előtt bemutatjuk Önnek, és az Ön hozzájárulására lesz szükség, mielőtt bármilyen marketing anyagot e-mailben továbbítunk Önnek. Ha Ön úgy kívánja, hogy távolítsuk el Önt egy levelezőlistáról, és így a jövőben nem kap értesítést egy bizonyos témában, kérjük, kattintson arra a leiratkozás linkre az e-mail alján, amelyről leiratkozni kíván.

 

5. Sütik

 

Sütiket használunk a weboldalainkon. Kérjük, olvassa el a további információkat a sütik használatáról a sütikre vonatkozó irányelvünkben.

 

6. ROCKWOOL Csoport

 

A ROCKWOOL Csoport tagjai között az összegyűjtött személyes adatokat nemzetközileg továbbíthatjuk azokra a célokra, amelyekre gyűjtöttük őket, amennyiben az Ön személyes adatainak továbbítását nem tiltja a törvény.

 

Az EU/EGT-n kívüli olyan országokban alapított ROCKWOOL cégek tekintetében, amelyek nem tekinthetők biztonságos harmadik országnak (tehát nincs megfelelő szintű adatvédelem biztosítva), a ROCKWOOL BCR törvényes alapul szolgál az Ön személyes adatainak továbbításához.

 

A ROCKWOOL Csoport szervezeti áttekintése itt tekinthető meg:

https://www.rockwoolgroup.com/

 

7. A személyes adatok közlése, továbbítása és rendelkezésre bocsátása harmadik felek számára

 

Az Ön személyes adatait minimális szinten közöljük és továbbítjuk harmadik felekhez (a ROCKWOOL Csoporton kívüli cégekhez), aminek feltétele a megfelelő szintű adatvédelem megléte. Az alábbi körülmények között közölhetjük vagy bocsáthatjuk rendelkezésre a személyes adatokat harmadik fél részére:

 

 • Részünkre szolgáltatásokat, pl. tárhely, IT-támogatási, marketing szolgáltatásokat, adminisztrációs szolgáltatásokat stb. nyújtó harmadik felek. Az ilyen harmadik felek kizárólag az utasításainknak megfelelően és írásos adatfeldolgozói megállapodás alapján dolgozhatják fel a személyes adatokat.
 • Törvényes jogaink létesítése, gyakorlása vagy védelme.
 • Amennyiben Ön előzetesen beleegyezését adta a személyes adatok harmadik fél részére történő közlésébe.
 • Fúzió, eladás, vegyes vállalat, a ROCKWOOL eszközeinek vagy készleteinek teljes vagy részleges engedményezése, átruházása vagy egyéb elidegenítése (beleértve többek között a csődeljárással vagy hasonló eljárásokkal kapcsolatos ilyen eseményeket).
 • A fenti 5. bekezdés szerinti, sütikre vonatkozó irányelvünkben leírtak szerint.

 

Ha a személyes adatok címzettje az EU/EGT-n kívüli olyan országban van, amely nem biztosít megfelelő szintű adatvédelmet, kizárólag akkor továbbítjuk az Ön személyes adatait ehhez a címzetthez, ha előzőleg írásos átadási megállapodást kötöttünk az EU Bizottság általános szerződési feltételei alapján.

 

8. Az Ön beleegyezése

 

A fentiekben leírtak szerint egyes adatkezelési tevékenységeink az Ön beleegyezésén fognak alapulni. Ilyen esetben Önnek jogában áll bármikor visszavonni a beleegyezését.

 

Ha visszavonja a beleegyezését, továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait, kivéve azt az esetet és csak olyan mértékben, amennyire az adatkezelés vagy tárolás folytatása megengedett vagy szükséges a személyes adatokra vonatkozó jogszabályok vagy más vonatkozó törvények és rendeletek szerint.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét . Továbbá az Ön beleegyezésének visszavonása azt is eredményezheti, hogy nem tudjuk kielégíteni az Ön kéréseit, vagy nem tudjuk Önnek a szolgáltatásainkat nyújtani.

 

9. Biztonság

 

A ROCKWOOL kötelezi magát arra, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében, illetve a weboldalon olyan biztonsági intézkedések vannak érvényben, amelyek védelmet nyújtanak az ellenőrzésünk alatt álló személyes adatok elvesztése, törvényellenes felhasználása vagy módosítása ellen.

 

10. Az Ön jogai

 

Önnek jogában áll a kezelt személyes adataihoz hozzáférni bizonyos törvényi kivételektől eltekintve. Emellett Ön kifogást emelhet a személyes adatainak gyűjtése és további feldolgozása ellen, és jogában áll korrigálni a személyes adatait szükség esetén. Kérheti tőlünk az adatkezelés korlátozását is.

 

Törölni vagy korrigálni fogunk minden olyan adatot, ami pontatlan vagy már nem érvényes, amikor ezt az felhasználó kéri.

 

Bármikor kérheti a ROCKWOOL Karrier oldalra küldött adatok törlését. Az adatokat azonban a vonatkozó törvényes és szabályozói követelmények szerint fogjuk tárolni. Az adatokat a rendszerben konfigurált helyi adattörlési szabályok szerint töröljük. A tárolási idő 6 hónap, amennyiben a helyi törvényi előírások hosszabb vagy rövidebb kötelező tárolási időt nem írnak elő.

 

Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az Ön személyes adatait, kivéve, ha törvényes indokkal folytatnunk kell az adatkezelést, pl. az adatkezelés jogi követelés indításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges, vagy Önnel megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

A fent említett bármelyik jog gyakorlása céljából kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, lásd a 13. bekezdést.

 

Az ilyen kérések tekintetében kérjük, kellő mértékben tájékoztasson bennünket, hogy kérésének eleget tudjunk tenni, beleértve az Ön teljes nevét és e-mail címét, amivel Önt azonosítani tudjuk. A lehetőségek szerint minél előbb, legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk az Ön kérésére.

 

Amennyiben Ön nem ért egyet azzal, ahogyan az Ön személyes adatait kezeljük, tájékoztatjuk, hogy a helyi adatvédelmi hatóságnál panaszt emelhet.

 

11. Panaszok

 

Ha bármilyen panasza van azzal kapcsolatban, ahogyan a ROCKWOOL kezeli a személyes adatokat, kérjük, bátran forduljon hozzánk bármikor, lásd a 13. bekezdést.

 

Panaszát megvizsgáljuk és felmérjük, és szükség esetén további információkat kérhetünk Öntől. Mindenkor 5 munkanapon belül visszaigazoljuk a panaszának vagy kifogásának beérkezését.

 

Arra törekszünk, hogy bármilyen panaszt vagy kifogást egy hónapon belül feldolgozzunk.  Amennyiben nem lehet egy hónapon belül döntést hozni, tájékoztatni fogjuk Önt a késedelem okairól és arról az időpontról, amire a döntést várhatóan meghozzuk (a beérkezéstől számított 6 hónapon belül legkésőbb).

 

A fentiekben leírt panaszeljárás előtt, alatt vagy után Ön bármikor panasszal fordulhat a helyi adatvédelmi hatósághoz vagy más érintett bírósághoz vagy hatósághoz.

 

12. Linkek más weboldalakra stb.

 

Weboldalunk linkeket tartalmazhat más weboldalakhoz vagy integrált oldalakhoz. Nem vállalunk felelősséget más cégek weboldalainak (harmadik felek weboldalainak) tartalmáért vagy az ilyen cégek személyes adatok gyűjtésével kapcsolatos gyakorlatáért. Amikor Ön harmadik fél weboldalait látogatja meg, el kell olvasnia a tulajdonosok személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveit és egyéb hasonló irányelveit.

 

13. Kapcsolattartási adatok

 

Amennyiben általános kérése vagy kérdése van a személyes adatainak kezelésével vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, forduljon hozzánk:

 

ROCKWOOL Hungary Kft.
Székhely:
8300 Tapolca,
Keszthelyi út 53.
Tel: (+36) 87 512 100
Fax: (+36) 87 512 107
Budapesti iroda:
1123 Budapest,
Alkotás u. 39/c.
Tel: +(36) 1 225-2400,
Fax: +(36) 1 224 2401
e-mail: info@rockwool.hu